Mitgliederliste 13.Division

Mitgliederliste / DL  update on : 29-07-2021

  OT-HQ 
13 OT 000 Clubstation Ruedersdorf #15562 #PB:100
 info write to => e-mail  oscartango.club@gmail.com
   
13 OT 001 Mario via OT-HQ
13 OT 002 XXXXXXX Reserviert
13 OT 003 Oliver inactive to time
13 OT 004XXXXXXX Reserviert
13 OT 005XXXXXXX Reserviert
13 OT 006XXXXXXX Reserviert
13 OT 007XXXXXXX Reserviert
13 OT 008XXXXXXX Reserviert
13 OT 009 Nadine via OT-HQ
13 OT 010 Kalle RIP
13 OT 011 Mike N/A
13 OT 012 Thomas via OT-HQ
13 OT 013 Ramona inactive to time
13 OT 014 Rudi Donaueschingen, D-78157, PB: 1672
13 OT 015 Joachim inactive to time
13 OT 016 Jörg via OT-HQ
13 OT 017 Nancy via OT-HQ
13 OT 018 Ursula inactive to time
13 OT 019 Kalle inactive to time
13 OT 020 Michael inactive to time
13 OT 021 Mark inactive to time
13 OT 022 Klaus via OT-HQ
13 OT 023 Tina via OT-HQ
13 OT 024 Ralf N/A
13 OT 026 Stephan via OT-HQ
13 OT 027 Petra RIP
13 OT 028 Klaus via OT-HQ
13 OT 029 Andy via OT-HQ
13 OT 030 Guido via OT-HQ
13 OT 033 Frank via OT-HQ
13 OT 036 Tom via OT-HQ
13 OT 037 Joachim via OT-HQ
13 OT 038 Enrico N/A
13 OT 039 Lars N/A
13 OT 042 Sebastian via OT-HQ
13 OT 044 Christian via OT-HQ
13 OT 048 Heinz N/A
13 OT 053 Heinz RIP
13 OT 055 Bernd via OT-HQ
13 OT 056 Christopher N/A
13 OT 057 Matthaeus N/A
13 OT 058 Michael N/A
13 OT 059 Georg N/A
13 OT 066 Dieter via OT-HQ
13 OT 067 Rita RIP
13 OT 070 Mario N/A
13 OT 071 Ralf inactive to time
13 OT 072 Heiko via OT-HQ
13 OT 073 Frank via OT-HQ
13 OT 075 Yvette inactive to time
13 OT 076 Thorsten inactive to time
13 OT 077 Roger via OT-HQ
13 OT 078 Ingo N/A
13 OT 079Nicole via OT-HQ
13 OT 080 Nico via OT-HQ
13 OT 083 Heiko via OT-HQ
13 OT 086 XXXXXXXX inactive to time
13 OT 088 Stefan via OT-HQ
13 OT 090 XXXXXXXX inactive to time
13 OT 096 Petra inactive to time
13 OT 097 Jürgen RIP
13 OT 099 Manuel via OT-HQ
13 OT 100 Rolf inactive to time
13 OT 101 Tim via OT-HQ
13 OT 102 Carsten via OT-HQ
13 OT 103 Peggy inactive to time
13 OT 104 Peter via OT-HQ
13 OT 105 Markus N/A
13 OT 106 Sascha inactive to time
13 OT 107 Wolf via OT-HQ
13 OT 108 Karl Heinz via OT-HQ
13 OT 109 Marco via OT-HQ
13 OT 110 Ivo via OT-HQ
13 OT 111 Heidi inactive to time
13 OT 112 Thorsten inactive to time
13 OT 113 Sabrina inactive to time
13 OT 114 Ronny RIP 03-2021
13 OT 115 Patrick inactive to time
13 OT 116 Mario inactive to time
13 OT 117 Alina inactive to time
13 OT 118 Sara inactive to time
13 OT 119 Olaf via OT-HQ
13 OT 120 Mirko N/A
13 OT 121 Ken via OT-HQ
13 OT 122 Heiko via OT-HQ
13 OT 123 Rolf via OT-HQ
13 OT 124 Sven via OT-HQ
13 OT 125 Katja via OT-HQ
13 OT 126 Melissa N/A
13 OT 127 Cassandra N/A
13 OT 128 Meinhardt RIP
13 OT 129 Josephine inactive to time
13 OT 130 Nicole inactive to time
13 OT 131 Rainer RIP
13 OT 132 Frank N/A
13 OT 133 Edda via OT-HQ
13 OT 139 Nicole inactive to time
13 OT 140 Florian inactive to time
13 OT 141 Udo inactive to time
13 OT 144 Thomas via OT-HQ
13 OT 146 Horst via OT-HQ
13 OT 149 Henri via OT-HQ
13 OT 150Johannes via OT-HQ
13 OT 153 Klaus N/A
13 OT 156 Karsten via OT-HQ
13 OT 155 Maik via OT-HQ
13 OT 157 Rene inactive to time
13 OT 158 Nadine inactive to time
13 OT 159 Mirkovia OT-HQ
13 OT 164 Frankvia OT-HQ
13 OT 166 Ollivia OT-HQ
13 OT 167 Rolfvia OT-HQ
13 OT 169 Michael via OT-HQ
13 OT 172 Sebastian inactive to time
13 OT 173 Volker N/A
13 OT 181 Michael inactive to time
13 OT 188 Bodie inactive to time
13 OT 194 Carolin via OT-HQ
13 OT 195 Svenjy inactive to time
13 OT 196 Saskia inactive to time
13 OT 197 Jean Piere Michele inactive to time
13 OT 198 Michael via OT-HQ
13 OT 199 Tanja inactive to time
13 OT 200 Klaus Dieter inactive to time
13 OT 201 Liane inactive to time
13 OT 202 Michael inactive to time
13 OT 203 Monique inactive to time
13 OT 204 Angelique inactive to time
13 OT 205 Normen inactive to time
13 OT 207 Sebastian inactive to time
13 OT 208 Uwe via OT-HQ
13 OT 209 Margitta via OT-HQ
13 OT 210Tino via OT-HQ
13 OT 212 Marco via OT-HQ
13 OT 215 Ronny inactive to time
13 OT 216 Lars inactive to time
13 OT 218 Selina inactive to time
13 OT 222 Thorsten inactive to time
13 OT 223 Sascha via OT-HQ
13 OT 225 Olaf via OT-HQ
13 OT 226 Maria inactive to time
13 OT 227 Fred inactive to time
13 OT 228 Petra inactive to time
13 OT 229 Jessica via OT-HQ
13 OT 240 Gert inactive to time
13 OT 241 Thomas inactive to time
13 OT 251 Thomas via OT-HQ
13 OT 255 Gunter N/A
13 OT 263 Christian inactive to time
13 OT 269 Hans via OT-HQ
13 OT 272 Kerstin via OT-HQ
13 OT 276 Steve inactive to time
13 OT 282 Martin via OT-HQ
13 OT 288 Sandy via OT-HQ
13 OT 291 Andre via OT-HQ
13 OT 298 Sabinevia OT-HQ
13 OT 301 Nicole inactive to time
13 OT 302 Christian inactive to time
13 OT 303 Renè N/A
13 OT 304 Roy inactive to time
13 OT 309 Andreas via OT-HQ
13 OT 316 Steffen inactive to time
13 OT 318 Sascha via OT-HQ
13 OT 321 Thomas via OT-HQ
13 OT 333 Mario via OT-HQ
13 OT 345 Torsten via OT-HQ
13 OT 357 Martin via OT-HQ
13 OT 363 Bernd via OT-HQ
13 OT 370 Klaus via OT-HQ
13 OT 371 Michael via OT-HQ
13 OT 398 Dieter via OT-HQ
13 OT 400 Christian N/A
13 OT 401 Bodo Frequenzbloeker-team
13 OT 402 Bianca Frequenzbloeker-team
13 OT 403 Nico Frequenzbloeker-team
13 OT 404 Christian Frequenzbloeker-team
13 OT 405 Hans-Rolf Frequenzbloeker-team
13 OT 406 Frank Frequenzbloeker-team
13 OT 408 Thamoas Frequenzbloeker-team
13 OT 409 Rainhard Frequenzbloeker-team
13 OT 410 Peter Frequenzbloeker-team
13 OT 428 Rüdiger RIP
13 OT 434 Jens inactive to time
13 OT 447 Michael via OT-HQ
13 OT 474 Peter inactive to time
13 OT 484 Manfred N/A
13 OT 486 Thilo inactive to time
13 OT 500 Ingovia OT-HQ
13 OT 501 Manuelavia OT-HQ
13 OT 519 Guenter N/A
13 OT 537 Marcelvia OT-HQ
13 OT 543 Volker inactive to time
13 OT 555 Peter via OT-HQ
13 OT 565 Sven inactive to time
13 OT 570 Kurt via OT-HQ
13 OT 572 Dennis via OT-HQ
13 OT 575 Erich via OT-HQ
13 OT 585 Matthias via OT-HQ
13 OT 605Ralf via OT-HQ
13 OT 606 Lars via OT-HQ
13 OT 623 Nico via OT-HQ
13 OT 632 Eckhard inactive to time
13 OT 641 Ricky PB: 1819, 78159 Donaueschingen
13 OT 648 Lars via OT-HQ
13 OT 665 Helge inactive to time
13 OT 666 Wolfrath inactive to time
13 OT 667 Thomas inactive to time
13 OT 668 Hauke inactive to time
13 OT 676 Dennis via OT-HQ
13 OT 683 Thomas via OT-HQ
13 OT 693 Andy inactive to time
13 OT 694 Bernd inactive to time
13 OT 703 Mario inactive to time
13 OT 707 Henryk via OT-HQ
13 OT 713 Roland inactive to time
13 OT 747 Ingo via OT-HQ
13 OT 754 Robbin via OT-HQ
13 OT 757 Stefan via OT-HQ
13 OT 763 Patrick via OT-HQ
13 OT 767 Florian inactive to time
13 OT 774 Thorsten via OT-HQ
13 OT 775 Tine via OT-HQ
13 OT 777 Juergen via OT-HQ
13 OT 779 Ingo via OT-HQ
13 OT 787 Klaus Dieter via OT-HQ
13 OT 815 Marcus via OT-HQ
13 OT 848 Klaus-Dieter RIP
13 OT 849 Marita inactive to time
13 OT 850 Romano RIP
13 OT 851 Mario inactive to time
13 OT 852 Isabelle inactive to time
13 OT 860 Wolfgang RIP
13 OT 861 Helga inactive to time
13 OT 862 Nancy inactive to time
13 OT 863  Cindy via OT-HQ
13 OT 864 Ronny inactive to time
13 OT 865 Chirley inactive to time
13 OT 866 Karsten inactive to time
13 OT 881 David inactive to time
13 OT 888 Uwe via OT-HQ
13 OT 905 Siggi RIP
13 OT 906 Janine inactive to time
13 OT 907 Steven inactive to time
13 OT 909 Matthias inactive to time
13 OT 911 Bernd inactive to time
13 OT 924 Jaqueline inactive to time
13 OT 925 Tobias inactive to time
13 OT 926 Jeremy inactive to time
13 OT 927 Virginia inactive to time
13 OT 928 Sebastian inactive to time
13 OT 948 Theo via OT-HQ
13 OT 950 Norbert via OT-HQ
13 OT 963 René via OT-HQ
13 OT 975 Mila-Jolie via OT-HQ
13 OT 976 Michael via OT-HQ
13 OT 977 Franziska via OT-HQ
13 OT 978 Mathias via OT-HQ
13 OT 979 Carsten via OT-HQ
13 OT 980 Roman via OT-HQ
13 OT 981 Robert via OT-HQ
13 OT 983 Nico via OT-HQ
13 OT 999 Michael inactive to time
13 OT 1001 Eberhard via OT-HQ
13 OT 1005 Kurt inactive to time
13 OT 1102 Steven inactive to time
13 OT 1162 Thomasvia OT-HQ
13 OT 1311 Torsten inactive to time
13 OT 1909 Andreas inactive to time
13 OT 1946 David via OT-HQ
13 OT 1958 Feri via OT-HQ
13 OT 2002 Katja via OT-HQ
13 OT 2012 Mia via OT-HQ
13 OT 2077 Marcus via OT-HQ
13 OT 2202 Yannic inactive to time
13 OT 2494 Maik via OT-HQ
13 OT 2495 Nicole via OT-HQ
13 OT 2496 Damian via OT-HQ
13 OT 3767Markus via OT-HQ
13 OT 4288Ferdinand via OT-HQ
13 OT 4664 Norbert via OT-HQ
13 OT 4711 Robby via OT-HQ
13 OT 5074 Denis via OT-HQ
13 OT 5757 Maik via OT-HQ
13 OT 000 XXXXXXXX via OT-HQ